برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن موسیقی استان آذربایجان شرقی

آگهی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن موسیقی استان آذربایجان شرقی


از کلیه هنرمندان عرصه موسیقی که قبلاً درخواست عضویت خود در انجمن موسیقی آذربایجان شرقی را ثبت نموده اند( ثبت نام در سایت انجمن یا ثبت نام حضوری)، دعوت بعمل می آید، با در دست داشتن کارت ملی، در مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن شرکت نمایند.زمان: پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۰مکان: تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن