آدرس

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، متجمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن

شماره تلفن

041-33297321

ایمیل

anjomanmusicazarshargi@gmail.com